IPT is een afkorting van Integral Pelvic Therapy.

IPT is een vorm van lichaamswerk, waarbij problematiek in het bekken vanuit een holistisch perspectief benaderd wordt. Er kan gewerkt worden op het mentale, emotionele en/of fysieke vlak. Emoties en herinneringen worden opgeslagen in het lijf. Door (direct of indirect) te focussen op het lichaam kunnen deze herinneringen verwerkt en de emoties doorvoeld worden. Ook kan er energetisch gewerkt worden als de situatie hierom vraagt.

Bij IPT is consent cruciaal. Het is een heel zachte behandelmethode en er wordt te allen tijde gewerkt vanuit de ‘ik wil’ van de cliënt. Veel mensen hebben moeite met het aanvoelen en bewaken van hun grenzen. En áls ze deze vaardigheden al beheersen, dan blijft het bij de ‘nee’ voelen. Bij IPT wordt alleen vanuit een volmondige ‘ja, graag’ gewerkt, zodat niet alleen geleerd wordt wat je niet wilt, maar ook wat je wel graag wilt.

Elk traject begint met een uitgebreide intake. Van tevoren vul je het intakeformulier in en tijdens de intake van 1 uur zullen we dit formulier bespreken. Op deze manier krijgen we jouw vraag helder, kunnen we dieper ingaan op wat IPT hierin voor jou kan beteken, hoe een sessie er ongeveer uitziet en of er wellicht klachten zijn die je beter eerst bij een andere zorgverlener kunt neerleggen.

Methodieken
De behandelaar kan gebruik maken van (één van) de volgende technieken:

  • Zachte aanraking
  • Fasciamassage en -stretches
  • Ademhalingstechnieken
  • Visualisatie/meditatie
  • Ontspanningsoefeningen
  • Fasciamassage en -stretches

Wat is IPT niét?
De behandeling is niet erotisch van aard. Uiteraard kunnen hulpvragen rondom seksualiteit behandeld worden, maar de aanraking is zonder erotische lading.

IPT is niet hetzelfde als bekkenbodemfysiotherapie. We zullen altijd adviseren om contact te zoeken met een fysiotherapeut als we denken dat dit zinvol is.